Om

Vår klass heter 2EB. Vi går på Ekebyskolan. Det är 24 elever i klassen. 13 är flickor och 11 är pojkar. Våra fröknar heter Maria, Maria, Emma, Emil och Katarina. Våra fröknar är snälla och jättebra.

Alla 24 elever och klasslärare Maria skapar tillsammans den här bloggen! Vi tänker tillsammans ut vad vi ska skriva om. Vi elever skriver texterna. Om vi undrar något kan vi alltid fråga Maria om hjälp. Maria och eleverna hjälps åt att fotografera. Det är Maria som publicerar inläggen.

Vi arbetar med många olika saker.

Vår klass är bäst!

 

Vårt arbete med bloggen går att koppla till LGR 11:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
– eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
– genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
– strategier för att skriva olika typer av texter.
– skapande av texter där ord och bild samspelar.
– texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
– enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Under en vecka tillbringar vi många timmar i skolan. Med vår klassblogg vill vi att våra nära och kära och alla andra som är intresserade ska kunna följa vardagen i skolan. Vi skriver varje vecka om saker som vi gör varje vecka och om saker som inte händer så ofta. Vi är stolta över det vi gör och vill gärna att andra ska kunna ta del av det. En blogg är ett enkelt sätt att nå ut till andra människor.

Bloggen ger oss möjlighet att diskutera hur man beter sig på nätet, vad som är tillåtet och otillåtet. Hur skriver man? Vilka bilder är okej att lägga ut. Upphovsrätt. Vill eller får alla vara med på bild? Källor. Kan jag stå för inlägget om 5 år? 10 år?

Varje vecka tittar vi tillsammans på veckans inlägg. Extra roligt blir det förstås om vi har fått en kommentar.

Bilderna på vår blogg tillhör Maria och de bilderna är skyddade enligt Upphovsrättslagen. Om vi skulle använda andra bilder söker vi bilder som är licensierade under Creative commons.

Förutom att det är så väldigt roligt att blogga så lär vi oss att vara kreativa, formulera oss på ett sätt som man kan stå för, modern teknik, använda det svenska språket på ett varierat sätt, upphovsrätt, källor, reflektera över vårt arbete.

Vi gör vår blogg till en naturlig del av vår skolvardag. Den är ett lika naturligt inslag precis som att vi läser, skriver och räknar. Vi tycker att vi borde vinna tävlingen för att vår blogg är så tydlig och att vi får ut så mycket glädje av att arbeta med den.