Jurist

En jurist  jobbar med att så att alla är överens. Tillexmpel om nån sa

att jag får ta teven fast jag inte fick det. Det finns en bok som är en lagbok

den har 2014 sidor. Gustav😎

Belysningsföretagare

Andris planerar hur lampor ska se ut och var dom ska settas.

I framtiden kommer lamporna komusera med bilarna.

Det finns många olika led lampor.

Det är ett rätt komplicerat jobb.

Lia & Odrija 😎

Arkitekt

Arkitekter designar hus och rum.

Felicias pappa är arkitekt.

Han kom till 2EB den14/3 2017.

Han använde ett jätte komplicerat  Mine Craft.

Vi fick en uppgift, de var att vi skulle rita en stad.

Felicia & Felix🤡😎😎😎😎💩

Berättelsen om Jesus

Maria träffade en ängel. Ängeln sa att hon skulle få ett barn. Då gick hon och berättade för Josef. Så då red de till Betlehem. Där fick de barn och barnet fick heta Jesus. Jesus föddes när de var framme. Jesus föddes i ett stall. SLUT

Felicia och Victor.

 

Noas ark

Vi fick ett papper som det fanns en del på.

Och på pappret fanns det djur på.

1.Vi fick ta en sax och klippa ut delen.

2. Sen fanns det streck som man inte fick måla på för att när man har målatt klart så ska  man vika de streckade strecken

3. Sen när man hade vikt alla strecken så skulle man börja limma. Man skulle limma på strecken.Och sen ska man limma på taket.

Och sen är den färdig.

Micaela.

image

Adam och Eva

Adam och Eva var de första människorna på jorden. Gud berättade för Adam och Eva att de fick äta av allt i Edens lustgård utom av kunskapens träd. En orm lurade dem. Adam och Eva smakade på en frukt från kunskapens träd. De upptäckte att de var nakna. Gud jagade ut Adam och Eva från Edens lustgård. Han satte änglar att vakta ingången.

Röda gruppen

image image image image image image image image

Adam och Eva

Adam och Eva var de första människorna på jorden. Gud sa att de inte fick äta av kunskapens träd och frukter. Det kom en orm som sa åt Adam och Eva att ta en frukt. De smakade på frukten. De upptäckte att de var nakna. Gud sa åt Adam och Eva att flytta från Edens lustgård.

Blå gruppen

image image image image image image image image image